Counter

Poštovane,
Poštovani,

 

velika čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 23. konferenciju medicinskih sestara i tehničara i 9. konferenciju zdravstvenih profesija Kvalitetna i sigurna zdravstvena praksa koja se održava 17.- 18. listopada 2024.  u Hotelu Diamant, Poreč.

Pružanje zdravstvene skrbi prati rizik od pojave neželjenih događaja i pogrešaka koji raste sa složenosti skrbi i brojem intervencije koja se provode kod pacijenta. Također, starija životna dob pacijenata, povećane potrebe za zdravstvenom skrbi i nedostatak zdravstvenih djelatnika utječu na povećanje rizika za pojavu neželjenih događaja. Stoga se veliki naglasak stavlja na važnost i nužnost pružanja sigurne, na znanstvenim dokazima zasnovane zdravstvene skrbi.

Kvaliteta zdravstvene zaštite jest rezultat mjera koje se poduzimaju sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najviši mogući povoljan ishod liječenja i smanjenje rizika za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje ljudi. Kvalitetna zdravstvena skrb trebala bi biti učinkovita, sigurna i usmjerena na pacijenta, a prilikom osiguravanja kvalitete potrebno je uzeti u obzir i iskustava zaposlenika i kvalitetu radnog okruženja.

Prateći aktualne trendove u zdravstvu ove godine glavne teme konferencije su:

 

 • Kvaliteta u zdravstvenoj praksi

Sažeci u ovoj temi trebali bi se usmjeriti na standarde i indikatore kvalitete, upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama, smjernice i standardne operativne postupke u zdravstvenoj skrbi, kvalitetu radnog okruženja.

 

 • Sigurnost u zdravstvenoj skrbi

Sažeci u ovoj temi trebali bi se usmjeriti na postupke osiguravanja sigurnosti pacijenata, uključivanje i edukaciju pacijenata i obitelji, pružanje sigurne prakse, prevenciju neželjenih događaja, važnost uspješne komunikacije, prevenciju bolničkih infekcija, sigurnu primjenu lijekova, sigurnost kliničkih postupaka, upravljanje rizicima, osiguravanje sigurne opreme i pomagala.

 

 • Obrazovanje zdravstvenih radnika usmjereno pružanju sigurne i kvalitetne skrbi

Studenti zdravstvenih studija tijekom obrazovanja trebali bi steći znanja i vještine usmjerene osiguravanju kvalitetne i sigurne zdravstvene prakse. Stoga bi se sažeci u ovoj temi trebali odnositi na prikaze kurikuluma, primjere i iskustva iz edukacije studenata vezano uz osiguravanje kvalitetne i sigurne skrbi.

 

 

I ovogodišnja konferencija biti će mjesto razmjena znanja i iskustava medicinskih sestra, fizioterapeuta, radnih terapeuta, sanitarnih inženjera, prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike, radioloških tehnologa o aktualnim temama iz sustava zdravstva i obrazovanja zdravstvenih radnika. Eminentni stručnjaci iz sustava obrazovanja i zdravstva doprinijeti će radu konferencije kroz plenarna predavanja i panel diskusije vezane uz glavne teme konferencije.

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite na 23. konferenciji medicinskih sestara i tehničara i 9. konferenciji zdravstvenih profesija Kvalitetna i sigurna zdravstvena praksa!

 

 

Predsjedavajući Organizacijskog odbora

Prof. dr. sc. Krešimir Rotim

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Krešimir Rotim

 

 

 

 

 

Snježana Čukljek

STRUČNI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Aleksandar Racz

 

 

 

 

 

Ozren Rađenović

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Ozren Digula
Domagoj Gajski
Dalibor Kiseljak
Sanja Ledinski Fičko
Ana Mojsović-Ćuić
Vesna Turuk
Ivana Vrdoljak

ČLANOVI STRUČNOG ODBORA

Jasna Bošnir
Lana Feher Turković
Ivan Jurak
Biljana Kurtović
Tatjana Njegovan Zvonarević
Jadranka Pavić
Goran Roić
Tomislav Sajko
Biserka Sedić
Mara Županić

INFORMACIJE

PRIJAVA

Oblici sudjelovanja

 

Na konferenciji se predviđaju priopćenja izvornih (originalnih) temeljnih i primijenjenih istraživanja, te teorijskih, preglednih i metodoloških radova iz područja povezanih s temama konferencije.

Prihvaćeni sažeci radova se prezentiraju u obliku oralnih prezentacija (predavanja) ili e-postera, a svi posteri bit će prikazani u elektroničkom obliku (e-posteri) na monitorima. Posteri će biti prezentirani na glavnom monitoru konferencije, na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera te u virtualnom okruženju na stranicama konferencije.

 

Priprema i oblikovanje sažetaka

Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika, neće biti uključeni u postupak recenzije. Opseg sažetka mora biti od 1500 – 2000 znakova s razmacima i obavezno mora uključivati naslov rada, ime autora i naziv institucije koji se ne broje u maksimalan broj znakova. Ukoliko se radi o prikazu rezultata istraživanja sažetak treba sadržavati uobičajenu strukturu, a svakako cilj, metodu, rezultate i zaključak. Kod teorijskih, preglednih i metodoloških radova u sažetku trebaju biti jasno naznačeni sadržaji koji daju opći prikaz teme, bitne dijelove sadržaja, te zaključak i implikacije.

Iza sažetka, na istoj stranici, treba navesti od 3 do 5 ključnih riječi.

 

 

Prezentacije sažetaka – E – posteri
Na konferenciji će posteri biti prezentirani kao e- posteri na monitorima. Posteri će se moći pregledati na glavnom monitoru konferencije; na računalima i monitorima u dvorani za pregledavanje postera, te u virtualnom okruženju na stranicama konferencije.

 

Priprema e-postera
Nakon prihvaćanja sažetka rada potrebno je pripremiti e-poster. E-poster možete pripremiti i spremiti u obliku JPG datoteke ili PowerPoint (ppt ili pptx) formatu. 

 

E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka
– dimenzije E-POSTERA moraju biti u pejzažnom formatu (16:9) ne manje od 1920×1080 piksela.
– Veličina datoteke mora biti manja od 10 MB.


E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file

– E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
– Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman…)
– E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom (16:9) formatu.

 

Gotove e-postere pošaljite na email konferencija@zvu.hr najkasnije do 01.10.2024.


Ostala pravila i informacije
Plaćanje paketa prijave je preduvjet za prihvaćanje rada i uključivanje u program konferencije.

Stručni odbor će recenzirati prijavljene sažetke radova i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju u obliku predavanja ili e-postera

Za konferenciju će se prirediti Zbornik sažetaka prihvaćenih radova u elektroničkom obliku koji će biti objavljen prije početka održavanja skupa.

 

Radovi se mogu izložiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

VAŽNI DATUMI
Prijava teme i slanje sažetaka 26.08.2024.
Obavijest o prihvaćanju rada 15.09.2024.
Datum početka konferencije 17.10.2024.
PAKETI PRIJAVE
Redovna prijava - 160€

Prijava

Prijaviti se možete ovdje.

 

*Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju.

 

SMJEŠTAJ I PAKETI PRIJAVE

Za informacije o paketima prijave i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBE

KRISTINA KAČUROV, ELEN PENEZIĆ, ANA VUGRINOVIĆ RADOŠ

TEL: +385 1 488 1807; +385 1 488 1806

E-MAIL: konferencija.zvu@bantours.hr

http://www.bantours.hr/

SMJEŠTAJ

Hotel Valamar Diamant ****

 

Hotel Valamar Diamant je smješten 10 minuta lagane šetnje od centra starog grada Poreča.

Moderne kongresne sale i dvorane za sastanke u spoju sa svijetlim sobama vrhunski su ambijent za konferencije i poslovne susrete u mirnom okruženju. Nakon uspješno završenog radnog / konferencijskog dijela, gosti mogu prošetati do karizmatičnog Poreča i njegove živahne povijesne jezgre ili odabrati nešto od sjajne sportske i wellness ponude.

 

Cijene smještaja:

Standard jednokrevetna soba: 115 € po osobi po noći na bazi polupansiona
Standard dvokrevetna soba: 79 €po osobi po noći na bazi polupansiona

 

Napomene vezane uz smještaj:

 • Cijene su izražene po osobi na bazi polupansiona (doručak i večera)
 • Cijene uključuju korištenje korištenje fitness centra i unutarnjeg grijanog bazena hotela
 • Cijene uključuju korištenje WiFi-a u cijelom hotelu
 • Boravišna pristojba iznosi 1,60 € po osobi i danu i plaća se u agenciji prilikom prijave.
 • Nadoplata za parking iznosi 3,00 € po automobilu dnevno i plaća se na licu mjesta.
 • Nadoplata za pansionski ručak je moguća na licu mjesta.
 • Rezervacija smještaja se smatra potvrđenom isključivo nakon uplate.
 • Nakon uplate rezervaciju je moguće otkazati prema skali storno troškova koja je navedena niže.


Politika otkazivanja smještaja:

 • Povrat 100% iznosa u slučaju otkazivanja primljenog prije 20.07.2024.
 • Povrat 50% iznosa – u slučaju otkazivanja zaprimljenog između 20.07.2024. i 16.08.2024.
 • Bez povrata – u slučaju otkazivanja primljenog nakon 16.08.2024.

POD POKROVITELJSTVOM

Hrvatska komora zdravstvenih radnika