ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Krešimir Rotim

 

 

 

 

 

Snježana Čukljek

STRUČNI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Aleksandar Racz

 

 

 

 

 

Ozren Rađenović

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Ozren Digula
Domagoj Gajski
Dalibor Kiseljak
Sanja Ledinski Fičko
Ana Mojsović-Ćuić
Vesna Turuk
Ivana Vrdoljak

ČLANOVI STRUČNOG ODBORA

Jasna Bošnir
Lana Feher Turković
Ivan Jurak
Biljana Kurtović
Tatjana Njegovan Zvonarević
Jadranka Pavić
Goran Roić
Tomislav Sajko
Biserka Sedić
Mara Županić